Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.andrejka.hu

Hatályba lépés ideje: 2023.10.20.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák Kárpáti Andrea e.v./andrejka dekorműhely (székhely: 1142 Budapest, Dorozsma köz 3. 2/2., adószám: 57274928-1-42, továbbiakban „Szolgáltató”), és a Szolgáltató által a www.andrejka.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban „Fogyasztó”) jogait és kötelezettségeit.

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://www.andrejka.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Az ÁSZF megtekinthető és letölthető pdf formátumban innen.

Amennyiben a webshop használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

 

1. Impresszum – Szolgáltató adatai

Neve: Kárpáti Andrea e.v./andrejka dekorműhely

Székhelye: 1142 Budapest, Dorozsma köz 3. 2/2.

Postacíme: 1142 Budapest, Dorozsma köz 3. 2/2.

Adószáma: 57274928-1-42

Nyilvántartási száma: 55888422

KSH száma: 57274928329923101

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-95172556

Képviselő neve: Kárpáti Andrea

Honlap címe: www.andrejka.hu

E-mail cím: andrejkadekor@gmail.com

Telefonszám: +36 20 465 4409

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.

Adószám: 32056842-2-41

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-142004

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u.11., 5. em. B05001

Elérhetőség: 1132 Budapest, Victor Hugo u.11., 5. em. B05001

E-mail cím: info@rackforest.hu

Telefonszám: +36 1 211 0044

 

2. Alapvető rendelkezések

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) § (2/b pontjára vonatkozó jogszabályra), amely szerint szolgáltató ezúton tájékoztatja igénybe vevőt, hogy a megkötendő szerződés írásba nem foglalt szerződésnek minősül, a szolgáltató nem iktatja ezen szerződést, illetve a szerződés utóbb nem lesz hozzáférhető, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes

2.3. A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát az ÁSZF is szabályozza, amely 2022. január 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult bármikor, egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, ugyanakkor törekszik rá, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. A módosítások a honlapon való közzétételt követően lépnek hatályba és csak az életbe lépést követő rendelésekre vonatkoznak. Az ÁSZF keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

2.4. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit, rendelése leadásával pedig elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, mely maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi. A szerződés nyelve magyar, és az a megrendelés leadásával jön létre, az Általános szerződési feltételek elfogadásával, melyet egy jelölőnégyzet bepipálásával tud elfogadni a megrendelés során. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

2.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.6. A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve.

 

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között feltüntetett telefonszámon, vagy e-mail címen szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot.

3.2. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, és mivel a vállalkozás alanyi adómentes, ÁFA tartalmuk nincsen. Az árak nem tartalmazzák a szállítás díját, az külön kerül felszámításra, melynek részletes díjszabását az „Információk/Szállítás” menüpont alatt is megtalálja, illetve a pénztárnál is fel lesz tüntetve. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, azt a szállítási díj már magában foglalja. Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár, az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az akciós termékeknél feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata, illetve a „Készlet erejéig” jelzés.

3.3. A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük a terméke(ke)t. Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégünk jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégünk a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredően nyilvánvalóan hibás ár kerül feltüntetésre a webáruházban, akkor Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt az esetről és felkínálja a termék helyes áron való megvételének lehetőségét, így a Vevő döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron a terméket vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.

Nyilvánvalóan hibás árnak számít:

– a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltér,

– vagy rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár,

– kedvezményt helytelenül feltüntető ár (pl.: Termék eredeti ára: 3.000 Ft, kedvezmény: 50%, kedvezményes ár: 500 Ft, hiszen ebben az esetben a helyes árnak 1.500 Ft-nak kellene lennie)

 

4. Regisztráció/Vásárlás

4.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztráció vásárlási kötelezettségekkel nem jár.

4.2. A regisztrációhoz egy e-mail cím (amely egyben a felhasználónév is lesz) és egy tetszőleges, a Felhasználó által megadott jelszó szükséges. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. Mivel a regisztrációt az e-mail cím azonosítja, ezért egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. Amennyiben vásárolni szeretne, azt regisztráció nélkül is megteheti. Ebben az esetben az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát, amennyiben menet közben mégis szeretne fiókot létrehozni.

4.3. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztráció sikerességéről e-mailben küldünk megerősítést.

4.4. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, hátrányokért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

4.5. A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. Mivel minden egyes termék kézzel készült, ezért nincsen két teljesen egyforma termék, legfeljebb nagyon hasonló. A gyurmából készült figurák, formák a száradás során kissé elgörbülhetnek, felületükön mélyedések lehetnek, tehát nem „gyári” kinézetűek. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Az akciós termékeknél feltüntetésre kerül az akció kezdete és lejárata, illetve a „Készlet erejéig” jelzés. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

 

5. A rendelés menete

5.1. Felhasználó a honlap jobb felső sarkában, a kosár mellett található felhasználó ikonra kattintva regisztrálhat, vagy jelentkezhet be már meglévő fiókjába. A regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Általában minden termékből csak egy-egy darab áll rendelkezésre, így abban az esetben, ha az adott termék már nem elérhető, lehetősége van arra, hogy azt megrendelje. Ezek elkészítési határideje termékenként változó, az erre vonatkozó információt a termékkategória leírásánál találja meg. A megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti (mennyiségnél változtatható a darabszám beírva, illetve a fel/le nyilakkal) a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. A kosárba helyezést követően lehetősége van tovább folytatni a vásárlást, vagy a „Tovább a pénzárhoz” gombra kattintva továbblépni a Pénztár oldalra. A kosárban lévő termékeket a képernyő jobb felső sarkában található kosár jelű ikonra kattintva nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A termék fotója melletti piros x jelre kattintva eltávolíthatja az adott terméket a kosárból. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

5.3. A termékeket regisztráció nélkül is megvásárolhatja, illetve arra is lehetősége van, hogy a megrendelés során a Pénztár oldalon a „Fiók létrehozása?” melletti checkbox bepipálásával jelszavának megadását követően fiókot hozzon létre. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát/új jelszavát e-mailben elküldjük Önnek. Belépést a Bejelentkezés (honlap jobb felső sarkában található felhasználó ikon a kosár mellett) menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét (felhasználónevét) és jelszavát, majd nyomja meg a „Bejelentkezés” gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

5.4. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Kosár összesen” szekcióban kiválaszthatja a szállítási opciókat, majd a „Tovább a pénzárhoz” gomb lenyomásával léphet tovább a megrendelési folyamatban. Ezt követően kell megadnia a számlázási/szállítási adatokat, illetve ha szeretné, akkor egy jelszó megadásával létrehozhatja fiókját. A „Rendelés tartalma” alatt látható az Ön által kiválasztott termékek megnevezése, mennyisége, valamint a „Részösszeg sorban” ezen termékek megvásárlása esetén fizetendő vételár. A „Részösszeg sor” után tekintheti meg a lehetséges szállítási opcióknak megfelelő szállítási díjakat, melyet itt még lehetősége van módosítani. A kiválasztás után a szállítási díj hozzáadódik a termékek vételárához, így az Ön által fizetendő teljes összeg az „Összesen” sorban látható. A következő lépésben választhatja ki a fizetési módját, mely webshopunk esetében a bankkártyával való fizetés, illetve a bankszámlára történő előreutalás.

5.5. Mielőtt elküldené megrendelését, el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi tájékoztatót, melyeket az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben és a Adatkezelési tájékoztató-ban foglaltakat”, linkre kattintva tekinthet meg, és a mellette lévő üres checkbox kipipálásával fogadhat el. Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

5.6. Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.7. Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését, azonban azok feldolgozása munkanapokon 8-18 óráig történik, így ha ezen időpontokon kívül adja le rendelését, az a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése. Cégünk egy második e-mailben igazolja vissza az Ön ajánlatát, ekkor jön létre a szerződés. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számítva legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

 

6. Fizetési módok

6.1. A fizetés bankkártyával és előre történő banki átutalással lehetséges. A megrendelés feldolgozását követően a visszaigazoló e-mailben elküldjük Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat (bankszámlaszám, és megrendelésszám, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés/közlemény rovatában). Ön a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 munkanapon belül köteles átutalni. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, Ön csak ezt követően jogosult a termék(ek) átvételére.

Kártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz (andrejka dekorműhely) nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy Barion egyenlegéről fizetni webáruházakban, mobilalkalmazásokban, vagy barátainak. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található 3 számjegyű CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámát egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságát is növeli! A fizetéshez használhat: Mastercard vagy Maestro, Visa vagy Electron, illetve országonként eltérő módon Amex vagy Diners/Discover bankkártyát. Ha egy webshopban a fizetési lehetőségek közül a Bariont választja a biztonságos Barion fizetési oldalra jut. Ezután ellenőrizze le a vásárlás részleteit (pl. hogy milyen termékeket, szolgáltatásokat fogsz megvásárolni, rendben van-e az ár). Ha mindent rendben talál, mehet a fizetés. Ha már van Barion tárcája, az e-mail címe és jelszava segítségével be tud lépni, és bankkártyái egyikéről, vagy előre feltöltött Barion egyenlegéről fizethet. Ha még nincs Barion tárcája, akkor bankkártyája adatainak megadásával tud fizetni.

Tipp: A vásárlást bármikor megszakíthatja a „Vissza a boltba fizetés nélkül” linkre kattintva.

6.2. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát elektronikus úton küldjük meg pdf formátumban, amit a megrendelés végén le tud menteni és  ha szeretné, kinyomtatni. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagoláson észlelt sérülés, horpadás, szakadás vagy hiányos csomag esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

7. Szállítás módjai és díjszabása

A webáruház kizárólag Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

 • 20 000 Ft feletti vásárlásnál ingyenes házhozszállítás
 • Személyes átvétel (előre egyeztetett időpontban): 1142 Budapest, Dorozsma köz 3. – ingyenes
 • FoxPost csomagautomata: 1150 Ft
 • Házhozszállítás GLS futárszolgálattal: 2600 Ft

 

Szállítási határidő

Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, a megrendelés visszaigazolásától számított 1-3 munkanapon belül kiszállításra kerül, illetve személyesen átvehető (a zuglói címen előzetes egyeztetést követően). A GLS futárszolgálat a feladástól számított 1 munkanapon belül kiszállítja a csomagot, a FoxPost csomagautomata esetében 1-3 munkanapon belül vehető át a termék.

Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron, illetve egyedi, névre szóló megrendelés esetén leterheltségtől függően 7-21 nap (ennél hosszabb határidő esetén előzetes egyeztetéssel) a termék elkészítésének ideje.

8. Elállás joga

8.1. Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával!

8.2. Elállási jog a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint nem gyakorolható olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

8.3. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

8.4. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és a termék átvételének napja közti időszakban is.

8.5. Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.

8.6. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja, mely nyilatkozat  innen is letölthető.

8.7. Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre. A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Cégünk a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.

 

9. Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén

9.1. Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, a terméket haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Cégünk által a termék átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi (nem kell ezen a határidőn belül meg is érkeznie a terméknek). Elállás esetén a vevő köteles, a termékek biztonságát megfelelően biztosító csomagolásban, ajánlott küldeményként visszaküldeni a feladóhoz. A visszaküldés költségeit a vevő viseli.

9.2. A termék visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A terméket Cégünk címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Cégünk számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

9.3. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Üzemeltető követelheti a Vásárlótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terhelik.

10. Cégünk kötelezettsége a Fogyasztó  elállása esetén

10.1. Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Cégünk az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj, azonban a visszaküldés költsége a vevőt terheli. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre.

10.2. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Cégünk a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégünk a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégünket nem terheli felelősség.

10.3. Ha a Fogyasztó a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, Cégünk nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. Ilyenkor visszatérítési kötelezettségünk a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn.

10.4. Cégünk visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó vissza nem küldte a terméket vagy egyértelműen nem igazolta, hogy visszaküldte. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el.

 

11. Kellékszavatosság

A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

11.1. Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával?

Ön Cégünk hibás teljesítése esetén Cégünkkel szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai szerint.

11.2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy Cégünk számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást vagy kicserélést nem kért vagy nem kérhette, abban az esetben igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Cégünk költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben elállhat a szerződéstől.

Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Cégünk adott okot.

11.3. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti.

11.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön Cégünkkel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

12. Termékszavatosság

12.1.Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával?

Ingó dolog/termék hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

12.2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

12.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

12.4. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Ön termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

12.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania a termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén.

12.6. Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető

A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered

A terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba

A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.

 

13. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával?

Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Cégünk jótállásra nem kötelezett.

 

14. Panaszkezelés rendje (fogyasztónak minősülő felhasználók esetén)

A Fogyasztó a terméket, illetőleg Cégünk tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:

E-mail cím: andrejkadekor@gmail.com

Telefonszám: +36 20 465 4409

14.1. A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégünkkel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégünk részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely a termék forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll.

14.2. A szóbeli panaszt Cégünk haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégünk a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Cégünk a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégünk álláspontját köteles megindokolni. Cégünk köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén.

Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:

 • Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
 • Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
 • Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
 • Cégünk nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
 • Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
 • Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése
 • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén

14.3. Cégünk a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válaszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

14.4. Cégünk a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégünk Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját.

14.5. Abban az esetben, ha Cégünk és a Fogyasztó közti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó:

Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás

A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testületi eljárás

Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégünkkel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A Békéltető Testületi eljárásban Cégünket együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégünk köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

Ha Cégünk székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégünk együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírságkiszabás van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet.

A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet.

A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni.

Tartalmaznia kell a kérelemnek:

 • Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
 • Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
 • Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
 • Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
 • Testület döntésére irányuló indítványt
 • Fogyasztó aláírását
 • Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését

Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről).

Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást.

További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu

További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről:

https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.hu,

mbonyar@pbkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím:bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek.

Ön panaszt tehet az online vásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban.

Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével.

Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

15. Szerzői jogok

15.1. Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található tartalmak engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (Andrejka dekorműhely) írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

16. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://andrejka.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

17. Törvényi hivatkozások

1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről

1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.